En kylig höst?

En kylig höst?

​Sommaren är på god väg att övergå i höst. En ny arbetstermin står för dörren. Min förhoppning om att de ekonomiska orosmoln som successivt tornat upp sig under året skulle skingras under sommaren har kommit på skam. Allt talar för en ytterligare inbromsning av den svenska ekonomin

Sommaren är på god väg att övergå i höst. En ny arbetstermin står för dörren. Min förhoppning om att de ekonomiska orosmoln som successivt tornat upp sig under året skulle skingras under sommaren har kommit på skam. Allt talar för en ytterligare inbromsning av den svenska ekonomin. Vi ser det tydligast i branscher som påverkas av den allt starkare svenska kronan. På Norrlandsfonden förbereder vi oss nu för en svagare konjunktur. Vår ambition att vara en långsiktig och stabil finansieringspartner prövas i tider av ekonomisk inbromsning. Vi ökar nu insatserna för uppföljning av våra engagemang. Vi är övertygade om att det finns ett stort värde i att, tillsammans med våra kundföretag och finansieringskollegor, tidigt försöka finna vägar ut ur annalkande problem. Tillsammans kan vi minska riskerna och bädda för framtida möjligheter.

Lars-Olov Söderström