Dämpad optimism inför våren

Dämpad optimism inför våren

​Nu är årets turné med presentationer av konjunkturbarometern genomförd. Tillsammans med Tomas Thorén från SCB har jag träffat kunder och samarbetspartners i Luleå, Skellefteå, Umeå, Gävle, Östersund och Sundsvall. Tomas har fått ta över efter Bo Sandén som tyvärr avled tidigare i höst efter en tids sjukdom.

Nu är årets turné med presentationer av konjunkturbarometern genomförd. Tillsammans med Tomas Thorén från SCB har jag träffat kunder och samarbetspartners i Luleå, Skellefteå, Umeå, Gävle, Östersund och Sundsvall. Tomas har fått ta över efter Bo Sandén som tyvärr avled tidigare i höst efter en tids sjukdom. Bo hade älskat att få sätta tänderna i nuvarande konjunkturläge och det är synd att han inte är med oss längre. Tomas är dock en värdig efterträdare som utförare och presentatör av barometern.

I dessa tider är det utmanande att göra konjunkturprognoser. Det beror på att mängden osäkra faktorer är större är tidigare, inte minst till följd av den europeiska skuldkrisen. Därför var det extra spännande att ta del av resultaten i höstens konjunkturbarometer.

För närvarande hänger den europeiska skuldkrisen som ett mörkt moln över alla bedömningar. Problemdimensionen är mycket större än vid finanskrisen 2008. Då kunde staterna handla snabbt men i detta läge finns små möjligheter till snabba lösningar. Dessutom har USAs ekonomi ännu inte nått tillbaka till nivån före finanskrisen 2008 och de flesta bedömare menar att vi får ställa in oss på lägre tillväxt och låga räntor ett bra tag till. Konjunkturinstitutets oktoberrapport visar att orderingången minskar i tillverkningsindustrin och att företagen planerar för minskad personalstyrka.

Med detta som bakgrund, hur är då läget i Norrland? Ja, även om optimismen från förra hösten har avtagit är företagen faktiskt positiva. Den tillbakagång som noterats sedan förra hösten har varit begränsad. Deltagarna i årets undersökning, totalt 900 företag, gör fortsatt en samlad bedömning att konjunkturläget är bättre än normalt. Förväntningarna framöver tyder på en tillförsikt i näringslivet och till våren väntas en stabilisering av konjunkturläget.

Det är främst exportindustrin som främst känner av den internationella oron. I synnerhet är det massa och papper samt trävaruindustri som känt av en svagare efterfrågan.

Ett tecken på att oron på kontinenten även har smittat av sig på de norrländska hushållen är att detaljhandeln har ett sämre läge än tidigare. Företagstjänster, med datakonsulterna i spetsen, har istället upplevt en konjunkturförstärkning under det senaste året. Bland datakonsulterna syns tecken på personalbrist.

Det konjunkturindex som sammanfattar stämningsläget i det norrländska näringslivet, och som kan variera mellan -100 och +100 har tagit ett litet steg tillbaka från +24 till +18. För norrbotten, som påverkas starkt av investeringar i främst gruvnäringen, är index +31 vilket innebär bra fart i ekonomin. Det viktigaste budskapet i årets barometer är dock att företagen i Norrland ser fram emot våren med positiv men dämpad förväntan.

Lars-Olov Söderström