COS Systems AB underlättar kundval i öppna nät

COS Systems AB underlättar kundval i öppna nät

​Umeåföretaget COS Systems AB har utvecklat ett innovativt system som underlättar för kunderna att välja tjänsteleverantörer på internet. Nu satsar de offensivt på den amerikanska marknaden och startar ett amerikanskt säljbolag. Norrlandsfonden är med på deras satsning som en av bolagets finansiärer.

Umeåföretaget COS Systems AB har utvecklat ett innovativt system som underlättar för kunderna att välja tjänsteleverantörer på internet. Nu satsar de offensivt på den amerikanska marknaden och startar ett amerikanskt säljbolag. Norrlandsfonden är med på deras satsning som en av bolagets finansiärer.

COS Systems produkt gör det enklare att hantera så kallade öppna nät. Det är bredbandsnät där nätägaren öppnat upp för tjänsteleverantörer att marknadsföra och sälja sina tjänster i nätet. Produkten gynnar alltså konkurrensen bland tjänsteleverantörer och medför i förlängningen lägre priser på olika bredbandstjänster.

I praktiken går det till så att en kund som vill beställa en tjänst avseende exempelvis bredband eller telefoni, pluggar in datorn i bredbandsjacket, loggar in på kommunikationsoperatörens portal och väljer fritt mellan de tjänster som finns att beställa. Tjänsten kommer igång inom bara ett par minuter och tjänsteleverantörens faktureringsunderlag och respektive underlag för provisionsintäkter till kommunikationsoperatör och tjänsteleverantörer generas automatiskt.

- Vår systemlösning kommer bäst till sin rätt när många intressenter är inblandade. Exempelvis när många tjänsteleverantörer har möjlighet att erbjuda sina tjänster till en specifik abonnent. Kundnyttan består i att många tidigare manuella moment för exempelvis fakturering och in- och urkoppling automatiseras genom vår programvara. Dessutom ökar ordningen i näten väsentligt, säger VD Jörgen Olofsson.

Både EU och USA har mål uppsatta för bredbandsutbyggnad och tillväxten av öppna nät sker snabbt, framförallt i USA. Norrlandsfonden medverkar tillsammans med ägarna till COS Systems fortsatta marknadssatsningar.

- Företaget har en produkt som är beprövad i skarp miljö och de har flera stora kunder. Det finns en god marknadspotential med tanke på att andelen öppna nät ökar även internationellt, säger Petter Alapää, Norrlandsfonden.