Combolt - En ny fästmetod som tar skruv

Combolt - En ny fästmetod som tar skruv

​Elias Wennersten och Alexander Harpa är ägare av skellefteåbaserade företaget Combolt AB som utvecklat en ny teknik inom fästelement. Den nya metoden kan ersätta muttrar och skruvar och den snabbar upp och förenklar fastsättning, låsningen är beständig även utsatt för vibrationer. Norrlandsfonden är en av företagets finansiärer.

Elias Wennersten och Alexander Harpa är ägare av skellefteåbaserade företaget Combolt AB som utvecklat en ny teknik inom fästelement. Den nya metoden kan ersätta muttrar och skruvar och den snabbar upp och förenklar fastsättning, låsningen är beständig även utsatt för vibrationer. Norrlandsfonden är en av företagets finansiärer.

I januari 2014 vann Alexander och Elias Skellefteå kommuns och näringslivets tävling Vinn ett aktiebolag. Deras idé bygger på att de har utvecklat ett fästelement för vibrationsutsatta miljöer, något som de hade börjat jobba med redan i gymnasiet som Ung företagsamhetsprojekt.

Nu är patentansökan inlämnad och det är dags att hitta kunder till den nya tekniken.

– Vi har kontakt med många potentiella kunder och samarbetspartner som kommer att hjälpa oss med kommersialiseringen. Vårt långsiktiga mål är att nå ut över hela världen, säger Alexander Harpa, Combolt.

Exempel på områden där Combolts teknik passar är till skateboards och brandtrappor. Tekniken kan också integreras på andra områden exempelvis matförvaring och så kallade Smartshakes.

- Just nu pågår en fördjupad och samtidigt bredare kartläggning av applikationer och tillämpningsområden ur ett svenskt och internationellt perspektiv, säger Alexander Harpa.

Enligt Per Nilsson, Norrlandsfonden, är Combolt ett bra exempel på hur Norrlandsfonden kan hjälpa innovativa entreprenörer även i tidiga skeden.

- Combolts teknik är mycket intressant och har stor potential inom en mängd olika områden där befintliga tekniker för fästning har tydliga brister, säger Per Nilsson, Norrlandsfonden.