C-Rad – framgångsrik nyemission och första order på unik produkt

C-Rad – framgångsrik nyemission och första order på unik produkt

​C-RAD AB med sina tre helägda dotterbolag är alla aktiva inom strålterapiområdet. Företaget har verksamhet i Uppsala och Östersund. Norrlandsfonden försvarar sin position i bolaget genom att i samband med den senaste emissionen teckna ett nytt konvertibellån på 2,2 MSEK. Emissionen som genomfördes i höstas var mycket framgångsrik och tecknades till cirka 165 procent.

C-RAD AB med sina tre helägda dotterbolag är alla aktiva inom strålterapiområdet. Företaget har verksamhet i Uppsala och Östersund. Norrlandsfonden försvarar sin position i bolaget genom att i samband med den senaste emissionen teckna ett nytt konvertibellån på 2,2 MSEK. Emissionen som genomfördes i höstas var mycket framgångsrik och tecknades till cirka 165 procent.

C-RAD Imaging AB etablerades på Frösön utanför Östersund april 2005. Sedan dess har utveckling av ett detektorsystem för användning inom strålterapi och baserat på teknologi från CERN i Schweiz genomförts.

- Vi ser fortsatt positivt på C-RADs etablering och utveckling i Östersund. Företag av den här typen med hög kompetens är värdefulla för regionens utveckling, säger Norrlandsfondens Per-Erik Persson.

Produkterna Sentinel och Catalyst är avancerade positioneringssystem som med hjälp av laserteknologi placerar patienter med cancersjukdom i rätt position inför en strålbehandling. Catalyst har även en övervakningsfunktion som reducerar risk för felstrålning. Ytterligare en produkt är Gemini, en detektorplatta som används för att tydligt kunna se tumören vid behandling. Universitätsklinik Salzburg har nu i januari lagt en första order på en GEMini-detektor.

Erik Hedlund som är VD för C-RAD AB menar att långsiktigheten och stabiliteten hos Norrlandsfonden varit viktig för bolagets utveckling.

- Våra produkter Catalyst/Sentinel har rönt stort intresse på marknaden. Nu avser vi att slutföra affärer i större omfattning än hittills. Vi är också mycket glada över den första ordern på Gemini. Vi kommer att fortsatta samarbetet med Universitätsklinik Salzburg med målsättningen att ytterligare förbättra både tekniska och kliniska prestanda, säger Erik Hedlund.