Behandling av personuppgifter (GDPR)

Norrlandsfonden sparar personuppgifter om kontaktpersoner hos våra kunder, potentiella kunder och hos våra samarbetspartner. Vi behandlar och sparar dessutom uppgifter om privatpersoner som tecknar borgen och i våra lånebeslut namnges personer i ledande ställning i bolaget som sökt finansiering.

I vår personuppgiftspolicy (pdf) beskriver vi hur vi samlar in, använder, och delar personuppgifter för att på bästa sätt värna om enskildas rättigheter och personuppgifter.

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller synpunkter som gäller personuppgifter och vår personuppgiftspolicy genom att skicka e-post till info@norrlandsfonden.se eller på telefon 0920-24 42 50.

Vid klagomål på behandlingen av personuppgifter finns även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.