Öppna landskap, jobb och god mat

Norra Sverige är ett av de nordligaste områden i världen där jordbruk bedrivs. Detta ger unika förutsättningar för produktion av livsmedel. Klimatet medför mindre risk för angrepp av insekter och sjukdomar, vilket minskar behovet av kemiska bekämpningsmedel. Ljuset ger positiva effekter för odlingen. Exempelvis gäller det kvalitet, näringsinnehåll och smak på bär och grönsaker.

År 1800 var vi 2,3 miljoner människor i Sverige. 150 år senare var vi 7 miljoner. På den tiden utvecklades jordbruket så att alla 7 miljoner försörjdes, detta utan fossila eller importerade insatsvaror. Energikällan bestod av solljus. Ett mer resurseffektivt jordbruk har vi aldrig haft. Då var det många människor som arbetade med matproduktion.

Jag anser att vi måste förbättra möjligheterna för det småskaliga jordbruket att öka och bli lönsamt.  Det är en fråga om hållbarhet och sysselsättning. Det är kritiskt för vår beredskap.

Den viktigaste nöten är redan knäckt menar jag, nämligen efterfrågan. De småskaliga producenter jag möter har inga problem att sälja sina produkter och köparna är inte priskänsliga. En faktor för att nå lönsamhet är att tillföra resurser för kapacitetsökning, exempelvis genom arbetskraft. Det behövs också bättre säljkanaler för produkterna. Idag blir de ofta utträngda av de stora producenternas sortiment.

Ett småskaligt lantbruk kommer att behöva många fler kunniga lantarbetare. Här finns en betydande potential till nya jobb. Sist men inte minst, vi kan bevara vårt öppna, mosaikartade kulturlandskap med hög biologisk mångfald som annars riskerar att växa igen med tråkig slyskog.

per-nilsson

Per Nilsson