Jag, Robot?

Kommer mitt jobb snart att utföras av en robot? Kanske blir det i formen av en liten drönare som bokstavligen flyger in till företag på kundbesök och som registrerar, analyserar, fattar kreditbeslut och gör utbetalning inom några sekunder? Som barn fascinerades jag av Isaac Asimovs framtidsberättelser om robotar som tjänade mänskligheten och hur dessa försökte göra sitt bästa för att göra sin plikt inom ramen för de lagar som inprogrammerats i dem. Dessa konflikter avspeglade på sin tid hur paradoxal mänskligheten kan vara med alla goda och mindre goda sidor. Fast nu börjar faktiskt frågan om hur robotiken och mänskligheten ska samverka bli högaktuell. Automatisering och artificiell intelligens har nu kommit så långt att Asimovs framtidsvision snart är här.

Robot

Robotikens lagar är inom science fiction en uppsättning  lagar för robotar, med syfte att göra det omöjligt för dem att ställa till med stora skador. Lagarna formulerades under 1940-talet av författaren Isaac Asimov och publicerades i novellsamlingen Jag, Robot.

1. En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada.

2. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen.

3. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen.

Det är till synes enkla regler, som dock blir mer komplicerade att tolka när robotarnas intelligens utvecklas. Hur gör en robot exempelvis när mänskligheten hotas av några enstaka personer? Här lämnar vi nu fiktionens värld och övergår till dagens verklighet, vilket är ett förvånansvärt kort steg.

Vi får ofta rapporter om en framtida arbetskraftsbrist när befolkningen blir äldre i västvärlden men frågan är hur mycket av detta som inte kan hanteras genom ökad automatisering? 2040 beräknas en tredjedel av Japans befolkning vara över 65 år och robotar är ett sätt att tackla denna utmaning. Det finns numera robotar som assisterar vid toalettbesök, duschning, tunga lyft och ätande. Andra robotar underlättar kommunikation med vårdpersonal, hemtjänst, anhöriga och vänner.

Den mest radikala aspekten av dagens automatisering är att den inte begränsar sig till vårdsektorn eller industriell produktion. Även tjänstesektorns välutbildade yrkesgrupper kommer att påverkas när datorprogram tar över informationsprocessande arbetsuppgifter som exempelvis diagnosticering, redovisning, försäljning och annan administration.

I en rapport som Stiftelsen för strategisk forskning publicerade ifjol drogs slutsatsen att 53 procent av svenska jobb finns i yrken som kan automatiseras inom 20 år.  Rationaliseringen inom tjänstesektorn kommer dessutom gå snabbare än då industrin effektiviserades. Ny mjukvara kan enkelt installeras och uppdateras utan alltför mycket krångel.

Forskningen inom nästa steg, alltså artificiell intelligens, går snabbt framåt. Den utveckling vi ser just nu, med självkörande bilar och personliga digitala assistenter, kommer att blekna i förhållande till vad kommande decennier kommer att bära med sig. Många forskare, bland annat Stephen Hawking, konstaterar att de möjliga fördelarna med artificiell intelligens  är enorma eftersom allt som civilisationen har att erbjuda är ett resultat av mänsklig intelligens. Att lyckas med detta vore därför den viktigaste händelsen i människans historia, menar han. Olyckligtvis kan det också bli den sista, om vi inte lär oss hantera riskerna. På sikt kan man vänta sig en explosiv utveckling av maskinintelligens, när en sådan intelligens har förmågan att utveckla och förbättra sig självt, varnar Stephen Hawking.

Kanske det är dags att diskutera vilka ramar som denna teknologi ska verka inom? Ska man exempelvis tillåta så kallade mördarrobotar som just nu utvecklas i bland annat i Kina, Israel, Sydkorea, Ryssland, Storbritannien och USA. De fungerar som självstyrande vapen och väljer själva ut vilka mål de ska attackera och uppskattas vara i bruk inom tio år. Känns som att dessa ambitioner är långt ifrån de lagar för robotiken som formulerades av Asimov.

Med ledning av allt detta tänker jag råda mina barn att bli egna företagare och entreprenörer. Då kan de säkert hitta något sätt att dra nytta av den framtida teknologin och riskerar inte att ersättas på det sätt som deras far är på god väg att bli.

För det finns givetvis många spännande affärsidéer baserade på den spännande utvecklingen. I framtiden kommer troligen Per från Norrlandsfonden i skepnad av en liten drönare som likt en humla flyger runt bland företagen i norra Sverige. Effektiv, billig i drift och inte lika beroende av kaffe för att fungera på ett bra sätt. Däremot så tror jag att entreprenörerna alltid kommer att vara människor av kött och blod. Eller vad tror du?

per-nilsson

Per Nilsson