Tron på individen

Så här den sista arbetsdagen innan semestern tittar jag igenom listan över alla de 95 företag som Norrlandsfonden beviljat lån under det första halvåret. Här finns verkligen ett brett spektra av företag i flertalet branscher och spridda över hela den norrländska geografin.

Här har vi det just nybildade företaget som ger sig ut på en spännande resa. Den börsnoterade koncernen som spänner bågen inför fortsatt expansion. Företaget som byter ägare och genom det tillförs ny energi. Bolaget som investerar i en ny marknad. Men också företaget som behöver ytterligare kapital för att ta sig ur en svår ekonomisk situation. Ja, bakom varje kund finns det en unik berättelse om visioner, ambitioner och förväntningar hos den eller de entreprenörer som står bakom företaget. Gemensamt för dem alla är att de bär på en stark tro på den egna förmågan och möjligheterna i den marknad de verkar på.

För oss på Norrlandsfonden är det en förmån att möta företagare av ”kött och blod” ute i sina verksamheter. Vi har också att värdera möjligheter och risker i de finansieringspropåer som kommer till oss. I det arbetet får vi bakom alla kalkyler aldrig glömma att det i slutändan är drivkraften och förmågan hos individerna i företaget som är den enskilt viktigaste faktorn för framgång. Ja, särskilt i tider som nu med osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen i omvärlden gäller det att inte förlora tilltron till individens vilja och förmåga att bygga sin framtid i ett företagande.

Därför vill jag rikta en särskild sommarhälsning till alla kunder och önska er god och energigivande sommarledighet som ni likt alla andra så väl behöver. Det är min absoluta övertygelse att långsiktig framgång förutsätter möjlighet till rekreation och återhämtning, så se gärna till att under de kommande veckorna ta hand om er själva och era nära och kära.

Lars-Olov porträtt ute

Lars-Olov Söderström