Förälskelse och passion sen pension

Inspirerad av ett mycket intressant seminarium fattade jag pennan och började skriva på min krönika. Men den alltid lika kloka och spirituella Ingela Lekfalk, regionchef för Företagarna i Norrbotten, hann före mig. I Affärer i Norr kunde vi läsa hennes krönika "Kärleksaffärer och Företagare". Nej, vi har inte varit på spaning med Svensk Damtidning eller Se & Hör, men vi var båda med på seminariet "Växla Jämt" arrangerat av Företagarna i Norrbotten. Seminariet berörde frågor runt ägarbyten och generationsväxling som är en stor utmaning för näringslivet såväl i Norrbotten som i hela landet. Eftersom området är aktuellt inom samhällsdebatten och föremål för flera forskningsprogram spinner jag vidare på temat.

Olika undersökningar har lyft fram att Sverige har Europas äldsta företagare. En stor andel företagare, närmare bestämt 6 av 10, tillhör den generation som närmar sig pension och förväntas lämna arbetsmarknaden inom en tioårsperiod. Samtidigt uttrycker 1 av 4 företagare att de vill trappa ned sitt arbete på fem års sikt. Det borde då finnas goda möjligheter att hitta företag som behöver skifta ägare.  Om inte ägarskiften kan ske hotas företagen av nedläggning vilket kan slå hårt mot enskilda orter och kommuner vad gäller lokal service och sysselsättning. Frågan är av stort samhällsintresse då varken mål om tillväxt eller ökad sysselsättning kan nås om inte företagen kan växa och anställa.

Mycket fokus har de senaste åren ägnats åt nyföretagande och insatser för att främja nystart. Statistik visar att av dagens företag är 30% övertagna medan 70% startats från grunden. Från olika håll lyfts nu frågan om större fokus på ägarskiften än tidigare.

På Norrlandsfonden möter jag köparna till företag,  d.v.s. många förälskade entreprenörer som brinner för att förvärva ett företag. Det gäller för entreprenören att hitta en lämplig mix av finansiering där Norrlandsfonden kan vara en viktig part. I vår roll ligger att bedöma både den uppvaktande entreprenören och föremålet för förälskelsen samt hur relationen kan förväntas utvecklas. Då kärleken lätt kan förblindas är det viktigt att entreprenören tar hjälp av goda rådgivare så att förutsättningarna för ett "giftermål" blir de bästa. För båda parter handlar det om känslomässiga och tekniska frågor som behöver utredas och besvaras från var sin sida om bordet. Det kan leda till att parterna väljer att gå skilda vägar eller så har man nu ett bra underlag för att förverkliga sina drömmar.

Jag har i mitt arbete på Norrlandsfonden medverkat i många "giftermål" där entreprenörens passion har utvecklat företaget och skapat tillväxt i regionen. Och till de entreprenörer som inte nått i mål - se er om efter nya objekt. Det finns många både slipade och oslipade diamanter där ute som förtjänar kärlek och ny näring.

Birgitta -cajander

Birgitta Cajander