Jag, Robot?

Som barn fascinerades jag av Isaac Asimovs framtidsberättelser om robotar som tjänade mänskligheten och hur dessa försökte göra sitt bästa för att göra sin plikt inom ramen för de lagar som inprogrammerats i dem. Dessa konflikter avspeglade på sin tid hur paradoxal mänskligheten kan vara med alla goda och mindre goda sidor. Fast nu börjar faktiskt frågan om hur robotiken och mänskligheten ska samverka bli högaktuell. Automatisering och artificiell intelligens har nu kommit så långt att Asimovs framtidsvision snart är här.

Robotikens lagar är inom science fiction en uppsättning lagar för robotar, med syfte att göra det omöjligt för dem att ställa till med stora skador. Lagarna formulerades under 1940-talet av författaren Isaac Asimov och publicerades i novellsamlingen Jag, Robot.

1. En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada.

2. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen.

3. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen.

Det är till synes enkla regler, som dock blir mer komplicerade att tolka när robotarnas intelligens utvecklas. Hur gör en robot exempelvis när mänskligheten hotas av några enstaka personer? Här lämnar vi nu fiktionens värld och övergår till dagens verklighet, vilket är ett förvånansvärt kort steg.

Forskningen inom artificiell intelligens, går snabbt framåt. Den utveckling vi ser just nu, med självkörande bilar och personliga digitala assistenter, kommer att blekna i förhållande till vad kommande decennier kommer att bära med sig. Många forskare, bland annat Stephen Hawking, har konstaterat att de möjliga fördelarna med artificiell intelligens är enorma eftersom allt som civilisationen nu har att erbjuda är ett resultat av mänsklig intelligens. Att lyckas med detta vore därför den viktigaste händelsen i människans historia, menar han. Olyckligtvis kan det också bli den sista, om vi inte lär oss hantera riskerna. På sikt kan man vänta sig en explosiv utveckling av maskinintelligens, när en sådan intelligens har förmågan att utveckla och förbättra sig självt, varnar Stephen Hawking.

I framtiden kommer troligen Per från Norrlandsfonden i skepnad av en liten drönare som likt en humla flyger runt bland företagen i norra Sverige. Effektiv, billig i drift och inte lika beroende av kaffe för att fungera på ett bra sätt. Däremot så tror jag att entreprenörerna kommer att vara människor av kött och blod under överskådlig tid. Eller vad tror du?

per-nilsson

Per Nilsson